MIMBAR UMAT

Menjaga Umat dari Informasi Sesat

Setelah ahmadiyyah, siapa lagi ?

Setelah ahmadiyyah dicekal, siapa lagi nih !

Juni 25, 2008 - Posted by | Agama, Aqidah, Artikel, Artis, Berita, Film, Filsafat, Foto, Gosip, Indonesia, Informasi, Infotaiment, Islam, Manhaj, Obrolan, Opini, Pantun, Pendidikan, Politik, Puisi, Renungan, Sasrta, Seleb, Sensasi, Umum, Woro-woro

9 Komentar »

 1. Mengapa Ahmadiyyah Sesat dan Menyesatkan?

  Oleh M. Fachry

  Di masa Rasulullah SAW ada seseorang yang mengaku nabi, bernama Musailamah Al-Kaddzab. Gelar Al-Kaddzab berarti si Pendusta, karena dia memang berdusta dengan mengaku sebagai nabi. Selain mengaku nabi, Musailamah juga merasa mampu menandingi ayat Al-Qur’an dengan gubahannya sendiri Ad Difda’u atau Katak. Al Jahiz, sastrawan Arab dalam bukunya ‘Al Hayawan’ mengomentari gubahan nabi palsu ini dengan mengatakan: ”Alangkah kotornya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al-Qur’an itu yang turun kepadanya sebagai wahyu.”

  Kini, seseorang kembali mengaku nabi. Namanya Mirza Ghulam Ahmad, lahir di Qodian (India) pada tanggal 15 Februari 1835 M dan meninggal tanggal 26 Mei 1908 M. Selain mengaku nabi dan rosul, Mirza juga mengaku sebagai Imam Mahdi, serta mengaku menerima wahyu, yang disebut dengan Tadzkirah. Dengan kitab ‘suci’ yang dibuatnya ini Mirza Ghulam Ahmad membai’at murid-muridnya dan mengembangkan sekte sesat dan menyesatkan dengan nama Ahmadiyyah. Saat ini Ahmadiyyah yang masuk di Indonesia sejak tahun 1935 telah mempunyai sekitar 200 cabang, terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu, Bali, NTB dan lain-lain.

  Di masa lalu, para Sahahabat, seperti Abu Bakar Ash Shiddiq segera mengirimkan panglima terbaik dalam Islam, Khalid bin Walid sang pedang Allah untuk menghabisi sang nabi paslu, Musailamah Al Kadzzab. Sebelumnya telah dikirim, panglima Islam lainnya, Usamah bin Zaid yang teryata kewalahan menghadapi nabi palsu tersebut, Musailamah Al-Kadzab dan istrinya, Sajah. Barulah ketika tentara Islam pimpinan Khalid bin Walid ini menyerbu Musailamah Al-Kaddzab di Yamamah, maka sang nabi palsu Musailamah terbunuh bersama 10.000 orang murtad lainnya. Ath-Thabari, seorang sejarawan Islam menyebutkan bahwa belum pernah ada perang sedahsyat itu dalam memerangi kesesatan, terutama ajaran yang sesat dan menyesatkan.

  Tadzkirah Kitab “Suci” yang Menyesatkan..>> Selengkapnya…

  Komentar oleh Info | Juni 25, 2008 | Balas

 2. ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yaakub bin Maskawaih

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham.
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA Abu Musa Jabir Ibn Hayyan

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Badi’uzzaman atau Sa’id bin Mirza
  dilahirkan pada tahun 1876 (1294H) di Nurs

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad
  lahir di Kardova pada tahun 1126

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali
  dilahirkan di Tus, Pars! pada tahun 450 Hijrah

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu
  Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H)

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn
  Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail al-Qisi

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Shams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad bin
  Abu Bakr bin Sa’ad, lahir pada 7 Safar 691H
  bersamaan 9 Januari 1292M di Damsyik
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni.
  Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M)
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, lahir pada tahun 236H bersamaan 850M.
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA Abu Ali al-Hussian Ibnu Abdullah ( IBN SINA). dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA
  SHOLLAITA ALAA (Ibn Khaldun ) Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H

  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN GREISK MAULANA MALIK IBRAHIM.
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN AMPEL (RADEN RAHMAT.
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN BONANG
  (RADEN MAKDUM IBRAHIM )
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN DRAJAT
  (RADEN QOSIM)
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN KUDUS
  (HAFFAR SHADIQ)
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN GIRI
  (RADEN PAKU )
  AINUL YAQIN
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN KALIJAGA
  (RADEN SAID)
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN MURIA
  (RADEN UMAR SAID
  ALLOHUMMA SHOLLI ALAA PROF.DR.KH.NANANG HARIADI KAMMA SHOLLAITA ALAA SUNAN GUNUNG JATI
  (SYARIF HIDAYATULLOH)

  JAKARTA 15 JUNI 2008
  DEWAN PENGURUS CABANG
  KONTAK BUDAYA KOMUN8KASI INDONESIA
  KOTA DEPOK
  (DPC KOBUKI kOT.DEPOK)
  YUDHI ANGGARA
  KANSELIR DPC KOBUKI DEPOK
  HP : 02194163136
  KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
  TURUT MENDUKUNG :
  . Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
  Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002
  Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
  Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi
  2. Partai Buruh Sosial Demokrat
  Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001
  Asas: Pancasila dan UUD 1945
  Ketua Umum: Muchtar Pakpahan
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
  3. Partai Bulan Bintang
  Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998
  Asas: Islam
  Ketua Umum: Hamdan Zoelvan
  Keterangan: Electoral Threshold
  4. Partai Merdeka
  Didirikan: Jakarta, 10 Oktober 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Adi Sasono
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
  5. Partai Persatuan Pembangunan
  Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973
  Asas: Islam
  Ketua Umum: Hamzah Haz
  Keterangan: Electoral Threshold
  6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
  Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: M Ryaas Rasyid
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
  7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
  Didirikan: Jakarta, 23 September 2002
  Asas: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran
  Ketua Umum: Sjahrir
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
  8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
  Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002
  Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
  Ketua Umum: Eros Djarot
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
  9. Partai Demokrat
  Didirikan: Jakarta, 9 September 2001
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: S Budhisantoso
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi
  10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
  Didirikan: Jakarta, 9 September 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
  11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
  Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: H Dimmy Haryanto
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
  12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
  Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003
  Asas: Islam
  Ketua Umum: KH Syukron Ma’mun
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
  13. Partai Amanat Nasional
  Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Soetrisno Bachir
  Keterangan: Electoral Threshold
  14. Partai Karya Peduli Bangsa
  Didirikan: Jakarta, 9 September 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
  15. Partai Kebangkitan Bangsa
  Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Alwi Abdurrahman Shihab
  Keterangan: Electoral Threshold
  16. Partai Keadilan Sejahtera
  Didirikan: Jakarta, 20 April 2002
  Asas: Islam
  Ketua Umum: Tifatul Sembiring
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
  17. Partai Bintang Reformasi
  Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002
  Asas: Islam
  Ketua Umum: KH Zainuddin MZ
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
  18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
  Keterangan: Electoral Threshold
  19. Partai Damai Sejahtera
  Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
  20. Partai Golongan Karya
  Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Jusuf Kalla
  Keterangan: Electoral Threshold
  21. Partai Patriot Pancasila
  Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: KRMH Japto S Soerjosoemarno
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
  22. Partai Sarikat Indonesia
  Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
  23. Partai Persatuan Daerah
  Didirikan: Jakarta, 18 November 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Oesman Sapta
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
  24. Partai Pelopor
  Didirikan: Jakarta, 29 November 2002
  Asas: Pancasila
  Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri
  Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
  DAFTAR NAMA SEMENTARA PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PENDIRIAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2004 dan 2007
  1. PARTAI GENERASI
  K : WALI YUNUS, SR
  S : H.JUMALA
  B : belum tercantum dalam susunan pengurus.
  Jl. Kayumanis Raya No. 6 Condet – Balekambang Jakarta Timur 13530
  Telp.80871873 Fax.80871873
  2. PARTAI INDONESIA MUDA BANGKIT
  K : Ir. MOHAMAD DJATI AJIS
  S : DARONO PROJO SOETIKSNO, SE
  B : Ir. PUNGKI PURNOMO SLAMET M. ENG
  MENARA SUPRA, Lantai 8 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 76 Slipi Jakarta Barat.11411
  Telp. (021)35666028 Fax. (021)53666030
  3. PARTAI INDONESIA MAJU
  K : Prof.DR.KH. NURULLAH MARZUKI, Phd
  S : H. JUMALA
  B : H. ASNAWI AZIS
  JL. Satria Raya No. 88 Pulo Gadung Jakarta Timur,
  TELP. (021) 4713180,4896949, FAX (021)4786616
  4. PARTAI NUSANTARA INDONESIA
  K : IIM SARKIM, MSc
  S : MOHAMMAD GOLAM ADITIA
  B : Ir. NUR CHOLIS
  Jl. Tanah Abang I No.12 Jakarta Pusat Telp. / Fax : (021) 3860587
  Sekretariat : Jl. Abdul Muis No. 68 Telp. (021) 3505046
  Pindah alamat :
  Jl. Andong Raya No. 1 RT5/RW 7 Kelurahan Kotabambu Selatan, Kec Palmerah
  Jakarta Barat, Telp. 021-5689136
  5. PARTAI ISLAM PERSATUAN
  K : Prof.Dr. KH. JAILANI SITOHANG, SH
  S : Drs. H.J. HAMZAH
  B : DASRIL SYAMSUDIN
  Jalan Duyung III / IIA Rawamangun Jakarta Timur 13220
  Telp. 021-47869642, HP. 081317688306
  6. PARTAI SOLIDARITAS BURUH
  K : SAMUEL EJ MINTJE, M.MIN
  S : Drg. DIAH INDRIASTUTI, Sp. RKG
  B : JOHN SUKANTO SIDAURUK, SH
  Jalan Manggarai Selatan VIII No. 181 C Manggarai , Jakarta Selatan
  Telp. 021-70382213, 9178192, Fax 021-9178192
  7. PARTAI BURUH
  K : DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH. MA
  S : SONNY PUDJISASONO, SH. MM
  B : SYAIFUL ANWAR ‘
  Jl. Tanah Tinggi II No.44 B Kec. Johar Baru Jakarta Pusat,
  Telp. 021- 42802561, Fax 021- 4280257
  8. PARTAI REPUBLIKU
  K : LAKSDYA TNI Purn WAHYU SASONGKO, S.Sos, MM
  S : DR. TONY P. TAMBUNAN, SE, MBA
  B : Ir. WIDOYOKO HEKSANTO
  Jl. Letjen Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
  Telp. (021) 4288 3860, Fax. (021) 4288 3861
  9. PARTAI MURBA INDONESIA
  K : Drs. H. KUSRIN, SH. MA
  S : Ir. MATHIAS J LADO
  B : SRI WIDODO SUROSO
  Jalan Condet Raya No. 101 Kel. Bale Kambang RT. 06/02 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
  Telp.8002285, 87706921, HP. 081513887840
  10. PNI MASSA MARHAEN
  K : MOH GEMPAR SOEKARNOPUTRA, SH
  S : Drs. WING ISKANDAR
  B : REAPELT AHARISTIAN KAIRUPAN
  Jl. Menteng No. 1 E Kelurahan Jagakarsa Lenteng Agung Jakarta Selatan- 16210
  Telp. 021- 78886178
  11. PNI MARHAEN
  K :ANDI BASO AMIR, MBA
  S : DAVID PESTAMEN NAPITUPULU
  B : REAPELA KAIRUPAN
  Jl. Kalisari, Caraka Buana II No. 6 Cijantung IV Jakarta Timur
  Telp/ Fax : 021-8711142
  12. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
  K : BRIGJEN (PURN) TARIDA HASAHATAN SINAMBELA
  S : ANTON ODJAK SIHOTANG
  B : DOKTOR SIHAR SITORUS
  Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 Pondok Bambu, Jakarta Timur
  Tel. 86600230- 86600284
  13. PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL
  K : HARSONO BADAI SAMODRA
  S : DRS. ACHMAD HAFIED
  B : ENDANG ASTUTIK, SE
  Jl. Lenteng Agung RayaNo-41B Jakarta Selatan 12610
  Telp(021)78888161Fax(021)78888337
  14. PARTAI BELA NEGARA
  K : EDDY HARTAWAN SISWONO
  S : HERMANSYAH M. NOOR
  B : HENGKY WIJAYA
  Jl. Raya Pintu Air Raya No28A Jakarta Pusat
  Tlp.(021)3504247Fax.(021)3810548
  15. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT
  K : MICHAEL H LUMANAUW
  S : SONNY WUISAN
  B : ROBERT ROLLIES PURBA
  Jl. Letjen. Soeprapto No. 100 Jakarta Pusat
  Telp.(021)4262119
  16. PARTAI ORDE BARU
  K : Drs. H. ZAUFI LUBIS
  S : Mhd. DEDE HERDIANSYAH Nst, SH
  B : JAMILAH
  Jl. Perdatam Raya No. 54 C Jakarta 12770
  Telp. 7943075 Fax. 7943236
  17. PARTAI SATRIA PININGIT
  K : DR. ACHMAD SAEFUDINNUR
  S : Prof. DR. HARYONO, MBA
  B : H. ASEP CHAERUDIN
  Jl. Buncit Raya Ujung No. 1A Ragunan Jakarta Selatan
  Tlp.(62-21)7807647, 78841533, Fax.(62-21)78832290
  18. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
  K : H. ROY BB JANIS, SH, MH
  S : KRHT. H. DIDI SUPRIYANTO, SH
  B : TJIANDRA WIDJAJA
  Jl. Sisingamangarja No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120,
  Tlp.(62-21)7264705, 7253151, 7208J Fax.(62-21)7208374, 7262867
  19. PARTAI BINTANG BULAN
  K : HAMDAN ZOELVA, SH, MH
  S : YASIN ARDHY, SH
  B : NOOR MUHAMMAD, SE
  Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 18 Jakarta Selatan
  Tlp.(021)79180734 Fax. (021)79180765
  20. PARTAI KRISTIANI INDONESIA
  K : PADMONO SASTROKASMOJO, S.Th
  S : MALKAN BOUW, SH
  B : WAHAB WAHYUDI
  Komplek Sinar Kasih Rt.001/002 Blok A Jalan Agape No. 19 Jatimakmur Pondok Cede
  Telp.(021)8460986Fax.(021)4206553
  21. PARTAI NASIONAL
  K : DAVID PESTAMAN NAPITUPULU
  S : JAK TUMEWAN, SE
  B : ANDI ASLINA
  Patra Office Tower 15th Floor, Suite 150B, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
  Telp. 62-21.70043119 Fax. 62-21.52906871
  22. PARTAI DAMAI SEJAHTERA INDONESIA
  K : GIDEON MAMAHIT, SH
  S : HERMANUS B GINTING
  B : ARTHABAN ARIANTO
  Jl. Pondok Kelapa LA Blok A.3/24 RT.001/04 Kel. Pondc Kelapa Duren Sawit – Jakarta Timur
  23. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
  K : H. MENTIK BUDIWIYONO
  S : Ir. SUTRISNO RACHMADI SOETARMO
  B : Hj. LASMIDARA, SH
  Jl. Letjen Soeprapto No. 22 – G Cempaka Putih Jakarta Pusat
  Telp.(021)42803281 Fax. (021) 4200838
  24. PARTAI PEMBAHARUAN DAMAI SEJAHTERA
  K : VICTOR E. SAERANG
  S : BAMBANG GINTING, SH
  B : LUKAS WAHYU UTOMO
  Jl. Tole Iskandar Raya, Ruko Sukmajaya No. 11 Depok II Tengah, Kota Depok 16412
  TeIp.(+6221)77829276Fax.(+6221)77829277
  25. PARTAI RAKYAT MERDEKA
  K : H. ABD. AZIS HALID, SE, MM
  S : HASANNUDIN M. KHOLIL, SIP
  B : HJ. DIANA DEWI, SE
  Jl. Mampang Prapatan XII No. 6 Jakarta Selatan 12790
  Telp./Fax. (021)7991439
  26. PARTAI DEMOKRAT SEJAHTERA
  K : HENDRIK AJOB RURU
  S : JERNIHMAN GULO
  B : SJANE DUMALANG
  Jl. H. Kamang No. 28 Pondok Labu Cilandak – Jakarta Selatan
  Telp./Fax. (021)
  27. PARTAI KEMERDEKAAN RAKYAT
  K : ALMA SHEPARD SUPIT
  S : BAMBANG SUSANTO
  B : MICHAEL TJAHJADI
  1. Jl. Gajah Mada No. 153 (Lt II) Jakarta Barat
  2. Jl. Pilin No. 5 R Jembatan Dua Jakarta Utara
  Telp. (021) 68642428, 6612288, Fax (021) 6616317
  28. PARTAI KARANG BAJA SEJAHTERA
  K : ANTORI DASIHAN SH.,MH
  S : SURYANSYAH
  B : FREDDIANSYAH HARAHAP
  JL. Masjid Al-Khairot No. 02. Rt.16 Rw.03 Batu Ampar III Kelurahan Batu Ampar. Kecamatan Kramat Jati-Jakarta Timur .
  Tlp./ Fax : (021) 9234697, Email : Karang baja sejahtera@yahoo.com
  29. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
  K : H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE
  S : Drs. ROY H. RITONGA, S.Th
  B : ZAKARIANI SANTOSO
  JL. Slamet Riyadi Raya No. 19 Matraman, Jakarta Timur
  Telp. (021) 8513890, 8512690, 8512686, Fax (021) 8512686
  30. PARTAI KEDAULATAN
  K : H. IBRAHIM BASRAH, SH
  S : SHIRATO SYAFEI
  B : MALIK ABDUL KADIR, MM
  JL. Cempaka Raya No. 1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat
  Telp. (021) 4209032; Fax. (021) 4209032
  31. PARTAI KARYA PELITA SOEHARTO
  K : PANDARA HR
  S : SALADIN PADANTA RANGKUTI
  B : MURSIN
  Bekasi Regensi II, Jl. Cermai V No. 9, Cibitung- Bekasi
  Telp/HP : 081585456095, 08161633235
  32. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
  K : DRS. H. CHOIRUL ANAM
  S : H. IDHAM CHOLIED
  B : RIDWAN ZAI
  Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat 10430
  Telp. (021) 31923717, Fax (021) 3905686
  33. PARTAI KEBANGSAAN
  K : DR. KRH. SUPRAYITNO K. MBA
  S : JAK T.W. TUMEWAN, SE
  B : SRI SULARTINI, SE., Ak
  Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950
  Phone: 62-21-70043119, Fax : 62-21-52906871, Hp: 081806561426/ 08159549409
  E-Mail : kebangsaan@telkom.net
  34. PARTAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
  K : RMH. HEROE SYSWANTO Ns. (Sys Ns)
  Wakil Sekjen : BUDI SANTOSO
  B : DODI PREMADI
  Jl. Cipaku V No. 15 Rt. 006 Rw. 005, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
  Telp. (021) 70 993 187, Fax : (021) 70 233 187
  E-mail : dpp@partainkri.or.id
  http://www.partainkri.or.id
  35. PARTAI PERHIMPUNAN KEBANGSAAN Berubah nama menjadi PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
  K : JEND TNI (PURN) H. WIRANTO, SH
  S : H. YUS USMAN SUMANEGARA, SE.,MBA.
  B : BAMBANG SUJAGAD, SE.,MM
  Jl. Proklamasi No : 69 Menteng Jakarta Pusat
  Telpon / Fax : 021-3921785 – Fax 021-3921790
  Permohonan perubahan nama Tgl. 7 Desember 2006 No. 64/Sek-DPP/P4/PK/XII-06
  Berubah Alamat :
  Jl. P Diponegoro No. 1 Kel Menteng , Kec Menteng, Jakarta Pusat
  36. PARTAI INDONESIA MADANI
  K : H. EDY SUSANTO, SH.,MH,MM
  S : Ir. H. SYAIFUL AZRI, MM
  B : FD WIDODO, SE
  Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
  Telp. (021) 3200228; Fax (021) 39835606
  37. PARTAI GARUDA
  K : Drs. H. ABDUL MALIK MOHAMAD RAZIF
  S : Ir. TUBAGUS SUFYAN
  B : DR. H . MOHAMMAD NASRUN
  Jl. Tebet Timur Dalam VII No. 8 RT 006 RW 006 Kel Tebet Timur, Kec Tebet Jakarta Selatan
  Telp/ Fax (021) 8290080
  38. PARTAI KEMAKMURAN
  P : ABDUL BASIT H. YUSUF, SH
  S : RACHMAT IMANUDIN, BSc
  B : JHONY BAHTERA, SH
  Jl. Berlian II No. 7 Jakarta 10640
  39. PARTAI AMANAT PERJUANGAN RAKYAT (AMPERRA)
  K : DJABROS DJABARIN
  S : IKHSAN ALIAN
  B : AMIR SIREGAR
  Jl. Swadarma Raya No. 24 Rt. 018/003 Kel. Ulujami, Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan
  Telp (021) 585-3777
  40. PARTAI NASIONALIS BERSATU (PNB)
  K : EDDY TOEGINO
  S : DIDIN SYAEPUDIN, SE
  B : Ir. WAHYU INDAYATI
  Komp. R.S. Fatmawati Flat III No. 8 B, RT. 004/09, Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan
  Telp. (021) 7669945-75915606, Fax. 7503460
  41. PARTAI PENGAMAL THAREQAT ISLAM NEGARA ISLAM INDONESIA
  P : MASYKUR LOAMENA, S. Ag. M. Ag, SH
  S : AMRULLAH SP
  Jl. Setuwisata Citayam Kampung Lio Rt. 001/08 No. 25 Kel. Pondok Terong Kec. Pancoran Mas Depok
  42. PARTAI PERSERIKATAN RAKYAT
  K : SYAIFUL BAHARI
  S : SUDARNO
  B : TEDDY WIBISANA
  Jl. Prof DR. Supomo No. 28 Tebet Jakarta Selatan
  Telp. /Fax : (021) 8370 5011
  43. PARTAI AMAN SEJAHTERA
  Jl. Raden Inten No. 8, Raden Inten Centre, Malaka Sari, Duren Sawit Jakarta Timur
  44. PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA
  K : H HARTONO HARSONO TJOKROAMINOTO, SH
  S : Ir. RIDZALUDDIN IMBAN
  B : SITI HAWA MAYUTI AMIN
  Jl.. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat
  Telp. (021) 3904101
  45. PARTAI MATAHARI BANGSA
  K : IMAM ADDARUQUTNI
  S : AHMAD ROFIQ
  B : ARMYN GULTOM
  Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav. 7 Tebet Jakarta Seltan
  Telp. (021) 68860381, 83785159; Fax (021) 83785159
  http://www.mataharibangsa.org
  pmb_pusat@yahoo.com
  46. PARTAI KEMAKMURAN RAKYAT
  K : Ir. KOMARDIN
  S : ABDULLAH DJAMALUDDIN, S.Si
  B : FIRMAN, SP
  Jl. Perserikatan No. 4 D Lt. 2 RT. 002/ 08 Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
  Telp. (021) 4892312; Fax (021) 4758235
  47. PARTAI PERMATA NUSANTARA
  K : AGUNG YULIANTO, SE
  S : SIGIT BUDI NUGROHO, S.Kom
  B : NANDOR, SE
  Jl. Pala 3 No 191 Kel Lubang Buaya Kec Cipayung Jakarta Timur 13810
  Telp. (021) 8412222 Fax (021) 8416262
  48. PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA SE-INDONESIA
  Presiden Partai : Dr. H. RASYIDI
  S : LEONI BR
  B : Dra. SURTIKA YUDHAPRAJA
  Jl. Kayu Putih Utara IV No. 162, Pulomas Jakarta Timur
  Telp/ Fax : (021) 4898988 HP. 02170780237
  E-mail : dara-rasyidi@yahoo.com
  49. PARTAI PEMUDA INDONESIA
  K : HASANUDDIN YUSUF
  S : M. RIFAI DARUS
  B : MILA OKYAVIA
  Jl. Bunga Rampai IX No. 76 Duren Sawit Jakarta
  E-mail : partaipemudaindonesia@yahoo.co.id
  Telp : (021) 68728868 Fax : 8621179
  50. PARTAI PARADE NUSANTARA (*)
  K : H. SUDIR SANTOSO, SH
  S : SURJOKOTJO, SE
  B : KUMIAYI AGUNG SAPUTRA
  Komplek Sentra Pemuda Kav 6 Jl. Pemuda No. 61- Rawamangun, Jakarta Timur
  Telp/ Fax : (021)47864978-9/ (021) 47864977
  51. PARTAI RAKYAT INDONESIA (PARI)
  Berubah nama menjadi PARTAI BANGSA INDONESIA
  K : Drs. PJP GINTING, MM
  S : Ir. THOMAS ARIES PURJANTO
  B : EDDY SUNARTO, SH
  Jl. Moncokerto Raya I No. 30 Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur
  Telp. (021) 8581256/ 08176329492 Fax (021) 8581256
  52. PARTAI KONGRES
  K : ZAKARIANI SANTOSO
  S : Drs. FACHRUDIN HASAN
  B : TRINARNI, SH
  Jln. Pramuka Raya 137, Jakarta Timur 13120
  Telp/ Fax : 021- 85902275
  53. PARTAI KEADILAN RAKYAT (PAKAR)
  K : MARAJO ELEON HUTAGAOL, SH
  S : Ir. WASHINGTON G. SIRAIT
  B : JOSO FIENE JOHAN, SE.,MM
  Jl. Pemuda Kav. 721 Rawamangun Jakarta Timur
  Telp. : 021- 68813488, Fax 021- 4614282
  54. PARTAI WALISONGO
  K : H BAMBANG MULYONO, SSi
  S : Ir. ANTO BAMBANGTJIPTO UTOMO
  B : IKE CHOERNIA ARISANTI, SE
  Taman Bougenville Blok F1 No. 3 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
  Telp. 021-71159644 Fax 021-8645865
  55. PARTAI SOSIAL DEMOKRAT
  K : H. A.Z. ARIFIEN SYAFE’I, SH
  S : Dr. RM. WAHJOE A. SETIADI, SH.,MH
  B : SAIBUN, S.Kom, MBA
  Jl. Ciledug Raya No. 71 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
  Telp. 021- 72790620, 72798571. 70820965 Fax. 021-72790620
  Sekretariat Khusus:
  Graha Samali No. 31 B Lt.3 Room 301 Kalibata Jakarta Selatan
  Telp. (021) 7994475,7975639; Fax (021) 7975639
  56. PARTAI PERJUANGAN RAKYAT MISKIN DAN TERTINDAS
  K : MUHAMMAD MANSYUR
  S : SUBIYANTORO
  B : ROBI ANGGARA PUTRA
  Perum Bumi Lestari Jl. Cendrawasih 6 Blok H9 Tambun- Bekasi
  Telp. 021- 8827071
  57. PARTAI NUSA BANGSA
  K : JAMAL MIRDAD
  S : AMARNO Y WIYONO
  B : SOLO PATI ANDREAS SIMBOLON
  Jl. Bendi Besar No. 36 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan
  Telp (021) 7247174; Fax (021) 7806787
  58. PARTAI BARISAN NASIONAL
  K : Ir. SILO MARBUN
  S : Drs. SF REHATTA
  B : ANGKY GERUNGAN
  Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
  Telp. 021-72669588 Fax. 021 72669588/ 83791976
  59. PARTAI PEMBAHARUAN NASIONAL
  K : BENNY HANDOKO
  S : SUHARNO
  B : YOHANES HARYANTO
  Jl. M. Saidi Raya No. 20 Jakarta Selatan
  Telp . 021-71027844
  60. PARTAI PATRIOT
  K : YAPTO SOELISTIO SOERJOSOEMARNO, SH
  S : YUSRIL ANDI, SE
  B : JEANETTE GANDA TRESNA
  Jl. Manggis 12 A Ciganjur Jakarta
  Telp/ Fax : 021-7873109
  61. PARTAI NASIONAL INDONESIA
  K : AGUS SUPARTONO
  S :TJAHJO HADIANTO
  B : FIRDAUS JUVEN
  Jl. Sriwijaya II No.19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
  Telp. (021) 70522073. 70552274; Fax (021) 7220017
  62. PARTAI INDONESIA RAYA
  K : DODOT MULYAWAN DARMOJO POETRO, SH
  S : TISNAYA IRAWAN KARTAKUSUMA, SH
  B : SETIAWATI FARIDA BUDHININGSIH, SH
  Jl. Ceger Raya No. 49 Jakarta Timur 113840
  Telp / Fax : 021-8445050
  Website : http:/pir.blog.com
  63. PARTAI NASIONAL PRIBUMI BERSATU
  K : H. SUHARDI SOMOMOE, SH
  S : TATAQ HARTJAHJO
  B : H. THAMRIN ANANG, SH
  Jl. Raden Saleh No. 91F Jakarta Pusat
  Telp : 021-3919565 Fax : 021-3161569
  64. PARTAI PEMBAWA DAMAI SEJAHTERA
  K : BONAR L SIMANGUNGSONG
  S : Brigjend TNI (Purn) ADOLF HERMAN MAMBU
  B : DEDY BUDIMAN
  Jl. Hayam Wuruk No. 68 Jakarta 11160
  Telp 021-6255565 Fax : 021-6255566
  65. PARTAI ISLAM INDONESIA MASYUMI
  K ; UMAR TUASKIKAL, SH
  S : Drs. H.T. HASBALLAH ALY, Msi
  B : NY. Hj. FATMAH NOOR SANTY
  Jl. Tali Raya, No. 10 Lt. 2-3 Slipi, Jakarta Barat – 11410
  Telp : (021) 5356783 Fax : (021) 5346713
  66. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI KEADILAN SOSIAL
  K : Prof. DR.H.R.P BUDI KELANA SOSROSUBROTO,SH,MH
  S : MARCELLO ALEXANDRO PATTINA,SH,MH
  B : NINING YUANINGSIH, SE
  Jl. Asia Afrika Pintu IX. Gd STC Senayan Lt No. 1062-1063, Gelora Senayan Jakarta
  Tel / Fax : (021) 57936124, 71555556 Hp. 081380007666, 081387437777
  Email : partainasionaldemokrasikeadilansosial@yahoo.com
  67. PARTI BHAKTI PUTRA NUSANTARA
  K : SYAMSUDDIN ANGGIR MONDE
  S : TATAQ HARTJAHYO
  B : ADAM SUGIARTO, S.Pd
  Jl. Cikini Raya No. 91 F Jakarta Pusat
  Telp (021) 3919565, Faz : (021) 3181481
  68. PARTAI MASYARAKAT MADANI
  K :H.Drs. JUWARNO,Ak
  S : DEOFAVAN YULIANTO PUTRA, SH
  B : SRI WAHYUNI,SE
  Jl. Gading Elok Barat II Blok CC 1 No. 12 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara
  Hp. 08561627504, 08158046018
  69. PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
  Presidium : LETJEN (PURN) DRS. H. SYAHRIR,MS.SE
  S : Drs. YUS SUDARSO, SH, MM
  B : MARIA M.FARIDA BOU
  Jl. Wijaya I No. 381 I Blok Q, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
  Telp (021) 7232144, fax (021)7232112
  70. PARTAI RAKYAT NUSANTARA
  Belum dilampirkan kepengurusannya
  Jl. Sakti VII No. 2, Slipi Kemanggisan Jakarta Barat.
  Telp : (021) 53676736, 5438547
  71. PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN)
  K : JACKSON W. KIMAAT
  S : MUH RODLI KAELANI
  B : DWINITA FEBY PURNAMAYANTI
  Jl. Proklamasi -45 Jakarta Pusat
  Telp ( 021) 98581945, 71116000
  Fax ( 021) 3916074
  72. PARTAI GOLONGAN PEMBERKAT PERSATUAN INDONESIA (PBPPI)
  K : Drs. DJAMANUMPAK RADJAGOEGOEK
  S : NOLDY SOMPOTAN,S.Th
  B : SHERLY TAMPI, SE
  Jl. Bima No. 12 RC Veteran Rt/RW 01/001 Kel. Bintaro, Kec Pesanggrahan
  Jakarta Selatan
  73. PARTAI KASIH
  K : WILLIAM HASUNDUNGAN SIRAIT.
  S : FRANS J. WENAS, S.Sos
  B : DON PETER ROREK
  Jl. Baru 2 No. 6 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan
  Telp (021) 7357644, 7395805; Fax (021) 73881877
  Email : kasih@centrin.net.id
  74. PARTAI KERAKYATAN NASIONAL (belum ada surat permohonan)
  Pjs. K : Ir. SOEBIANTORO, MM
  S : JEMMY SETIAWAN, SH
  B :
  Jl. Pintu I Senayan Blok C lantai 5 No. 50, Wisma Fajar Gelora Bung Karno, Jakarta – 10270
  Telp. 021 – 68502299 Fax 021 – 8308274
  Email : partai_kerakyatan_nasional@yahoo.co.id
  75. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT INDONESIA
  Belum ada data lain.
  76. PARTAI DEMOKRAT KRISTEN INDONESIA
  Belum ada data lain.
  77. PARTAI PERSATUAN SARIKAT INDONESIA
  K : RAHARDJO TJAKRANINGRAT
  S : Hj. DIDI URIP AFFANDI
  B : ISPIADI
  Jl. Kemang Utara Raya No.6 Kelurahan Bangka – Kec. Mampang Prapatan -Jakarta Selatan
  78. PARTAI KRISTEN DEMOKRAT SEJAHTERA
  K : MICHAEL LUMANAUW
  S : RUDOLF RONDONUWU
  B : FRELLY MANOPO
  Jalan Johar Baru II No. 24 Johar Baru Jakarta – 10560
  Telp. 021 – 4257969 Fax 021 – 4212413
  79. PARTAI PERSATUAN KASIH BANGSA ( PERKASA )
  K : DR. REMY JESAJA LEIMENA
  S : BUDI ILLIADI
  B : SWANYTA GUNADI
  Jalan Suryopranoto No.11 I-J, Jakarta Pusat
  Telp. 021-68953347 Fax 021-5326280
  Email : partai_perkasa@yahoo.co.id
  80. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
  K : Drs. HENGKY BARAMULI, MBA
  S : Mayjen. (Purn). AMIR TOHAR, SiP
  B : DANIEL MASENGI
  Jalan Jenggala I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12810
  Telp. 021-7254204 Fax 021-7254204
  81. PARTAI PERJUANGAN KASIH BANGSA
  Belum ada data lain.
  82. PARTAI PEDULI DAERAH
  K : H. MOHAMAD RAFI”IE HUSEIN
  S : AGUNG GIANTORO
  B : KODE IRSAN, SE. MBA
  Jalan Prof.DR. Satrio C4 – 18 lantai II Casablanca Jakarta Selatan
  Telp. 021 – 5273250 Fax 021 – 5273249
  83. PARTAI NASIONAL INDONESIA BANGKIT (PNI – BANGKIT)
  K : WASYONO W. SHOBARI
  S : Ir. HARRIS TAMPUBOLON
  B : M. KARYAWAN
  Jl. Industri Raya Blok C No.4 Rajawali Selatan, Jakarta – 10720
  Telp. 021 – 98565390, 98566185 Fax. 021- 6411206
  Email : pni_bangkit@yahoo.com
  84. PARTAI PENYELAMAT ANAK BANGSA
  K : IKRAMAN THALIB, SH. M.Si
  S : SAMSUDIN, SPd
  B : WONG IVONNE EMMY
  Jl. Mangga Besar V/55 Kel. Mangga Besar Kec Taman Sari Jakarta Barat
  Telp. 021-6294626, 6240184, 6459883 Fax. 021- 5273249
  85. PNI BANGKIT KESATRIA
  K : Ir. PUDJIONO
  S : MATKALI SUGIHARTO
  B :
  Jl. Cikajang No.25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
  Telp. 021-32396710, 32253213, 32261669 Fax. 021- 7250215
  86. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
  K : DR. DANIEL HUTAPEA
  S : Ir. MANGARA SILALAHI
  B : Drs. RUDDY TRI SANTOSO
  Jalan Imam Bonjol No.44 Menteng, Jakarta Pusat
  Telp. 021-3149355, 91263047, 98284904 Fax. 021- 3905447, 7251966
  87. PARTAI KEBANGSAAN NASIONAL
  Data lengkap dapat dilihat di Tambahan Partai Politik Baru
  JAKARTA,
  SUB DIREKTORAT HUKUM TATA NEGARA
  DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
  DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
  Keterangan :
  K : Ketua Umum Partai
  S : Sekretaris
  B : Bendahara

  ►Abdul Mukti Ali (1923-2004)
  ►Abdurrahman Wahid
  ►Abdussalam Panji Gumilang
  ►Achmad Mustofa Bisri, KH
  ►Achmad Sahal Mahfudz, KH Muhammad
  ►Ahmad Fuad Fanani
  ►Ahmad Syafi’i Ma’arif
  ►Ali Yafie, KH
  ►Amien Rais, HM
  ►Arifin Ilham
  ►Abu Bakar Ba’asyir
  ►Cholil Bisri, KH Muhammad
  ►Djohan Effendi
  ►Gymnastiar, KH Abdullah
  ►Hamka (1908-1981)
  ►Hasan Basri, KH
  ►Hasyim Asy’ari, KH (1875-1947)
  ►Hasyim Muzadi, KH
  ►Hussein Umar
  ► Idham Chalid, KH
  ►Munawir Sjadzali (1925-2004)
  ►M Ilyas Ruchyat, KH (1934-2007)
  ►Nurcholis Madjid
  ►Roem Rowi, HM
  ►Syafi’i Anwar, M, Dr
  ►Ulil Abshar Abdhalla
  ►Utomo Dananjaya
  ►Yusman Roy
  ►Yusuf Hasyim, KH (1929-2007)
  ►Zaini Abdul Ghani, KH Muh
  ►Zainuddin MZ, KH

  Tokoh Ulama Habaib dan Munsib
  Yang Menanda Tangani Himbauan
  Nama Jabatan
  1 Al Habib Abdullah bin Muhamad bin Alwi Bin Syahab Anggota Majlis Ulama Tarim
  2 Al Habib Salim bin Abdullah Assyatiry Tokoh Ulama dan Pimpinan Ribat Tarim
  3 Al Habib Zein bin Ibrahim Bin Smith Tokoh Ulama dan Pimpinan pesantren di Madinah Al Munawarah
  4 Al Habib Ali Masyhur bin Muhamad Bin Hafidh Ketua Majlis Fatwa Tarim
  5 Al Habib Muhsin bin Abubakar Almuhdar Tokah Alawiyyin San’a – Yaman
  6 Al Habib Hasan bin Umar Alhaddad Munsib Magam Al Imam Al Haddad
  7 Al Habib Edrus bin Umar bin Alwi Alkaff Rektor Unifersitas Al Ahgaf
  8 Al Habib Ali bin Muh. Bin Alwi Bin Syahab Anggota Majlis Ulama Tarim
  9 Al Habib Edrus bin Abdullah Bin Smith Anggota Majlis Ulama Tarim
  10 Al Habib Umar bin Muhamad Bin Hafidh Tokoh Ulama dan Pimpinan Pesantren Darul Mustafa
  11 Al Habib Muhamad bin Muhsin Bin Syeh Abubakar Tokoh Ulama
  12 Al Habib Hasan bin Ahmad Bin Syeh Abubakar Munsib Bin Syeh Abubakar
  13 Al Habib Hamid bin Mohammad Hamid Ba Alawi Imam Masjid Ba Alawi
  14 Al Habib Husein bin Edrus Aidid Imam Masjid Maula Aidid
  15 Al Habib Syeh bin Abdullah bin Salim Alhabsyi Munsib Al Ahmad bin Zein Al Habsyi
  16 Al Habib Saleh bin Abdulkadir Alhamid Munsib Al Hamid
  17 Al Habib Abdurrahman bin Ali Alhabsyi Munsib Magam H. Edrus bin Umar Alhabsyi
  18 Al Habib Husein bin Abdulkadir Balfagih Munsib Bal Fagih
  19 Al Habib Hasan bin Muhamad bin Abdullah Bin Syahab Anggota Majlis Ulama Tarim
  20 Al Habib Hamid bin Muhamad bin Abdiullah Bin Syahab Anggota Majlis Ulama Tarim
  21 Al Habib Abdullah bin Ali Al Attas Munsib Al Attas
  22 Al Habib Muhammad bin Alwi Alaidrus Imam Masjid Assegaf
  23 Al Habib Muhammad bin Umar Assegaf Imam Masjid Ali bin Abdullah Assegaf
  24 Al Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al Habsyi Anggota Majlis Ulama Seiwun
  25 Al Habib Hasyim bin Abdulkadir Alhabsyi Ketua Ulama Hadramaut & Munsib Al Rous
  26 Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf Sekjen Ulama Hadramaut
  27 Al Habib Ali bin Abdul Kadir Al-Habsyi Munsib Al-Habsyi Seiwun

  Komentar oleh YUDHI ANGGARA | Juli 15, 2008 | Balas

 3. koment di atas saya ttg apa yah? binun saya membacanya..
  yg jelas ya setelah ****diyah dilarang bakalan ada blogeriyyah sesat yg dilarang dan dicekal serta dipenjara.. 😀

  Komentar oleh masbadar | Juli 17, 2008 | Balas

 4. Ahmadiyah, sebuah aqidah sekuler buatan yahudi pada masa kekuasaan hitler di daerah eropa, hitler yang sangat membenci yahudi, membuatnya menjadi mesin pembunuh masal, sampai sampai hitler harus menghabiskan banyak pemikirang “bagai mana cara paling efektif, cepat dan murah untuk menghabisi yahudi” dan akhirnya para yahudi berlari ke selatan sampailah di india, daerah persemakmuran ingris yang merupakan sekutu yahudi, dan memang hitler yang dalam masa kepemimpinan absolut nya walau membunuhi orang orang akan tetapi umat muslim tidak disentuhnya sama sekali, dan celah inilah yang diambil oleh para yahudi, dan kebetulan umat muslim ber brewok (jenggot & kumis) sama penampilannya dengan orang orang yahudi, nah, setelah diadaptasi, maka orang yahudilah yang membangun sebuah aliran baru yaitu ahmadiyah, dan itu juga sebabnya kenapa ahmadiyah bisa diterima di negara negara sekuler, tapi ahmadiyah tidak pernah dapat diterima di negara yang Muslimnya sudah kuat

  Komentar oleh indrawidjaja | November 18, 2008 | Balas

 5. TIKO ngentot DASAR ISLAM RAJA CABUL. EH ANJING NAMA GW RUDI,GW KASIH TAU YA MESJID DI SELURUH INDONESIA AKAN GW BOM.
  FUCK YOU MUSLIM NGENTOT AYU SINI RIBUT AMA GW!!!!!!!!

  Komentar oleh congkur/congor sialan | Februari 8, 2009 | Balas

 6. Perlu diingat tidak ada nabi diluar Yahudi. Alquran pun mengakui semua nabi Yahudi itu. Bohong kalau tidak mengakuinya. Ibrahim menurunkan Ishak. Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan 12 suku israel diantaranya Yusuf yang juga diagungkan Islam itu. Yusuflah yang membawa bani isroil keluar dari Mesir dan itu diakui Islam dalam Alqurannya, lalu mereka pergi dibawah tangan Musa dan Musa adalah anak dari Bani Isroil, Alquran pun menulisnya, lalu mengapa Muslim membeci Yahudi yang jelas-jelas nabinyapun adalah orang Yahudi? Jadi buang sajalah Alquran itu dan jangan lagi dipercaya sebab terjadi dualisme pemahaman yang kontraproduktif. Aneh. semua nabi yang diakui Alquran adalah nabi dari Yahudi tetapi Islam membencinya kan aneh kok membenci nabinya sendiri yang tertulis dalam Alquran, berarti sama saja dia tidak percaya Alqurannya itu. Aneh bin ajaib. Dasar begooooooo

  Komentar oleh jablay | Oktober 17, 2009 | Balas

  • Namanya juga JABLAY … Dasar begooooooo

   Komentar oleh salman Jazuli | Oktober 17, 2009 | Balas

 7. Kalian umat Islam jangan mau dibodohi Alquran. Nabinya Yahudi tetapi kok membenci Yahudi?
  Saya lihat sebenarnya Muhamad benci dengan Yahudi karena kalah pintar dan kalah dalam perdagangan sehingga dimanipulasi oleh Muhamad dan ditulisnya dalam bentuk buku Alquran.
  Muhammad orang pintar dan hebat, karena kalah dalam dunia bisnis dan kepintaran maka ia sengaja membuat propaganda dan itu berhasil.
  Muhammad memang hebat, dia termasuk cikal-bakal awal intelijen yang hebat. Taktiknya berhasil dan sekarang terjadi dualisme pemikiran dalam Alquran. Disatu sisi isi Alquran mengagungkan nabi-nabi Yahudi dari bangsa Isroil tetapi dialin sisi membenci yahudi.
  Saran saya sebaiknya kalian semua ke fsikiater deh sebab dalam pikiran kalian sebenarnya sudah diacak-acak oleh kesimpangsiuran kitab Alquran itu sendiri.
  Kita harus memahami hal ini secara logis juga bukan dengan emosi semata.
  Masuk akalkah dalam alquran diakui nabi-nabi ISroil termasuk ISa Almasih tetapi kok kalian balik lagi untuk membencinya,.
  Nah saran saya tolong dibedah benar-benar tu Alquran.
  Namanya juga Alquran yang artinya kumpulan tulisan-tulisan sama seperti koran.
  Lihat saja koran topik satu dengan yang lainnya kan gak nyambung tuh? samalah dengan Alquran kalau gitu banyak yang kagak nyambung satu topik dengan topik lainnya.

  Komentar oleh jablay | Oktober 17, 2009 | Balas

 8. jablay pasti akan dirazia

  Komentar oleh salman Jazuli | Oktober 17, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: