MIMBAR UMAT

Menjaga Umat dari Informasi Sesat

Konsep Ketuhanan Yg Sederhana dan mudah dipahami

 

Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.


Februari 7, 2011 Posted by | Agama | Tinggalkan komentar

Muhammad dalam kitab Umat Hindu

Seorang professor bahasa dari ALAHABAD UNIVERSITY INDIA dalam salah satu
buku terakhirnya berjudul “KALKY AUTAR” (Petunjuk Yang Maha Agung) yang
baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan
kalangan intelektual Hindu.
Baca lebih lanjut

Februari 7, 2011 Posted by | Agama | 2 Komentar

Yesus Alkitab adalah nabi palsu umat Kristen

Bukti-bukti berikut menunjukkannya:
Baca lebih lanjut

Februari 7, 2011 Posted by | Akhir zaman | Tinggalkan komentar

Tuduhan Kafirun !!!

Mereka membuat Tuduhan kepada Muhammad. Dibawah ini tuduhan mereka ! Baca lebih lanjut

Februari 7, 2011 Posted by | Akhir zaman | 2 Komentar

Ramalan yesus tentang nabi palsu

mat 7:15. “Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baca lebih lanjut

Februari 7, 2011 Posted by | Agama | Tinggalkan komentar